Posjeti parku
Cjenik ulaznica i usluga Javne ustanove Park prirode Kopački rit za 2014. godinu.
Cijene su izražene u kunama s uključenim PDV-om.

PROGRAMI OBILASKA PARKA PRIRODE


Vrsta programa Odrasli
individualno
Odrasli grupno
(min. 25 osoba)
Djeca, učenici studenti i umirovljenici
1. IZLET : PANORAMA KOPAČKOG RITA

U izlet je uključena:
- osnovna ulaznica za Park prirode,
- panoramsko razgledavanje posebnog zoo-rezervata brodom uz stručnog vodiča u trajanju od sat vremena,
- posjet Kompleksu dvorca Tikveš (za grupe uključen i vodič) koji je udaljen 12 km od prijemnog centra (do kompleksa se dolazi vlastitim prijevoznim sredstvom)

Program se provodi od ožujka do studenog (ili ovisno o vremenskim uvjetima).

Trajanje programa: oko 3 sata
70,00 kn 65,00 kn 50,00 kn
2. IZLET: PUT DABROVA

U izlet je uključena:
- osnovna ulaznica za Park prirode,
- razgledavanje posebnog zoo-rezervata čamcem ustanove uz pratnju stručnog vodiča/voditelja čamca, uz mogućnost razgledavanja vodenih putova poplavnog područja,
- posjet Kompleksu dvorca Tikveš, koji je udaljen 12 km od prijemnog centra (do kompleksa se dolazi vlastitim prijevoznim sredstvom)

Program se provodi od ožujka do studenog (ili ovisno o vremenskim uvjetima).

Trajanje programa: min. 1 sat (moguće i više sati)
100,00 (sat po osobi)
3. IZLET: STAZAMA KOPAČKOG RITA

Izlet obuhvaća kopneni obilazak uz vođenje stručnog vodiča po raznim dijelovima Parka prirode.

Minimalan broj osoba: 25

Program se provodi tijekom cijele godine.

Trajanje programa: oko 3 sata
70,00 65,00 50,00
4. VIDRINA IGRAONICA

Igraonica u prirodi namijenjena grupama djece do 7 godina.

Minimalni broj djece: 25

Trajanje igraonice: 3 sata
30,00
5. IZLETI: KANU PUSTOLOVINE KROZ KOPAČKI RIT

U sve izlete kanuima je uključena osnovna ulaznica za Park prirode, vožnja kanuima ustanove kroz posebni zoološki rezervat, vodenim putovima poplavnog područja i/ili Dunava. Park prirode osigurava pratnju stručnog vodiča/voditelja kanua za vrijeme trajanja izleta.
Izlet se organizira za min. 3 osobe ovisno o programu uz prethodnu rezervaciju. Po završetku programa posjetitelji mogu dodatno razgledati Kompleks Dvorca Tikveš.
5.1. „KORMORAN“ MALA KRUŽNA TURA

Izlet kanuima kroz Posebni zoološki rezervat po jezeru Sakadaš.

Trajanje programa: do 1 sat
80,00 (izlet po osobi)
5.2. „ČONAKUT“ TURA

Izlet kanuima kroz Posebni zoološki rezervat od jezera Sakadaš do Kopačkog jezera kanalom Čonakut.
U cijenu je uključen lunch paket za svaku osobu. Program je namijenjen fizički spremnijim osobama.

Dužina rute: 12 km Trajanje programa: oko 4 sata
300,00 (izlet po osobi )
5.3. „LINJOV“ TURA

Izlet kanuima kroz Posebni zoološki rezervat kanalom Linjov do jezera Sakadaš.

Dužina rute: 5 km    Trajanje: oko 2 sata
150,00 (izlet po osobi)
5.4. VELIKA DUNAVSKA TURA

Izlet kanuima od jezera Sakadaš preko Hulovskog kanala i Dunavom do mjesta Aljmaš.
Izlet uključuje ručak u restoranu u Aljmašu. Organiziran prijevoz korisnika programa iz Aljmaša do početne postaje.

Dužina rute: 19 km    Trajanje: cca 7 sati
700,00 (izlet po osobi)
Vrsta programa Cijena
6. PROGRAM PROMATRANJA PTICA (BIRDWATCHING)

Program se provodi uz pratnju stručnog vodiča uz prethodnu najavu.

Max. trajanje programa: do 6 sati
100,00 / osobi na sat
7. FOTO – SAFARI PROGRAM

Program se provodi uz pratnju stručnog vodiča uz prethodnu najavu.

Max. trajanje programa: do 6 sati
100,00 / osobi na sat
8. RANGER JUNIOR PROGRAM

Program uključuje terenski rad – prikupljanje uzoraka vode u šumskom području Venecija, obilazak poučne staze Stari brijest, demonstraciju izrade herbarija, demonstraciju monitoringa meteoroloških pojava, laboratorijski rad, anketu o usvojenim znanjima te primanje uvjerenja o stečenom znanju polaznika. Program se organizira za min. 5 osoba do max. 60 osoba po programu. Program traje cca. 5 sati i provodi se uz vođenje stručnog edukatora.
80,00 po učeniku
9. ZABAVNA UČIONICA U PRIRODI

Program obuhvaća vožnju brodom kroz Posebni zoološki rezervat uz prezentaciju Parka, obilazak kompleksa dvorca Tikveš i radionicu gdje se učenici upoznaju sa prirodnim vrijednostima Kopačkog rita, najznačajnijim biljnim i životinjskim vrstama kao i s osnovama zaštite prirode. Program uključuje edukativne igre i natjecanje po grupama.

Program je namijenjen učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole.

Trajanje programa: 5 sati
95,00 po učeniku
OSNOVNA ULAZNICA ZA PARK PRIRODE

Osnovna ulaznica uključuje ulaz u Park prirode Kopački rit, razgledavanje i šetnju poučnim stazama Parka prirode (Mali i Veliki Sakadaš, Stari brijest, Vidrin put), vožnju biciklističkim stazama Parka prirode i razgledavanje Kompleksa dvorca Tikveš bez pratnje stručnog vodiča Parka prirode.
20,00

Svi posjetitelji parka obvezni su imati osnovnu ulaznicu. Ukoliko se posjetitelj nakon kupnje osnovne ulaznice odluči naknadno za izlet/program od red.br.1. do red.br. 7. cijena izleta ili programa će se umanjiti za iznos prije kupljene osnovne ulaznice.

UNAJMLJIVANJE PLOVILA, OPREME I USLUGA


UNAJMLJIVANJE PLOVILA, OPREME I USLUGA
Najam bicikla (uključen najam zaštitnog prsluka i kacige) 1h -20,00, do 3h- 50,00 kn,
do 6 h 70,00, 24 h- 100,00
Najam kongresne dvorane u Bio-ekološkoj stanici 100,00 / sat
+ osnovna ulaznica za sve posjetitelje
Naknada za snimanje i fotografiranje u komercijalne svrhe 500,00 / dan
+ osnovna ulaznica za sve posjetitelje
Noćenje bez doručka u Bio-ekološkoj stanici (osnovna ulaznica je uključena u cijenu) 160,00 po osobi
+ boravišna pristojba 5,00 po osobi

DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV


DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV
(uz sve ribolovne dozvole uključena je osnovna ulaznica)
Dnevna dozvola za rekreativni ribolov (za sve ribolovne zone u Parku prirode Kopački rit)
Dozvola vrijedi: u živom toku rijeke Dunav od Kazuka nizvodno do ušća rijeke Drave i to samo iz čamca; u kanalima Parka koji se nalaze između naselja Podunavlje i naselja Kozjak, zapadno od ograde kojom je ograđeno lovno područje; u depresijama koje se nalaze neposredno uz crpnu stanicu „Zlatna greda“; u vodotoku Čarna uz naselje Tikveš do crpne stanice „Tikveš“; na tri jezera istočno od Grabovca; u Vemeljskom Dunavcu, samo neposredno uz crpnu stanicu „Tikveš“.
50,00
Godišnja dozvola za rekreativni ribolov (Kanali i Zlatna Greda)
Dozvola vrijedi: u kanalima Parka koji se nalaze između naselja Podunavlje i naselja Kozjak, zapadno od ograde kojom je ograđeno lovno područje; u depresijama koje se nalaze neposredno uz crpnu stanicu „Zlatna Greda“; u vodotoku Čarna uz naselje Tikveš do crpne stanice „Tikveš“; na tri jezera istočno od Grabovca.
200,00
Godišnja dozvola za rekreativni ribolov - Dunav
Dozvola vrijedi: u živom toku rijeke Dunav od Kazuka nizvodno do ušća rijeke Drave i to samo iz čamca; u kanalima Parka koji se nalaze između naselja Podunavlje i naselja Kozjak, zapadno od ograde kojom je ograđeno lovno područje; u depresijama koje se nalaze neposredno uz crpnu stanicu „Zlatna Greda“; u vodotoku Čarna uz naselje Tikveš do crpne stanice „Tikveš“; na tri jezera istočno od Grabovca.
400,00
Godišnja dozvola za rekreativni ribolov za Hrvatske ratne vojne invalide (HRVI)
Dozvola vrijedi za sva mjesta navedena pod Godišnja dozvola za rekreativni ribolov - Dunav, uz obavezno predočenje iskaznice HRVI prilikom kupnje dozvole.
200,00
Napomene:
- grupom se smatra min. 25 osoba
- za sve organizirane grupe posjetitelja poželjna je najava dolaska najkasnije nekoliko dana ranije, a preporuča se rezervacija i za individualne posjetitelje
- djeca do 4 godine u pratnji roditelja oslobođena su plaćanja
- na svaku grupu od 20 učenika ili predškolske djece 1 voditelj ima pravo na besplatnu ulaznicu
- invalidi od 90% i više invalidnosti imaju slobodan ulaz u PP Kopački rit uz predočenje dokaza o invalidnosti
- agencijama koje potpišu Ugovor sa JUPP Kopački rit da će tijekom tekuće godine dovesti više od 1000 posjetitelja, te koristiti skraćeni program obilaska Posebnog zoološkog rezervata u trajanju od 45 minuta i prikazivanje promotivnog filma o PP Kopački rit, bez ostalih sadržaja, cijene se umanjuju za 20%.
- agencijama koje ostvare ukupan godišnji promet u visini od 30.000,00 kuna odobriti će se popust od 5%, odnosno 10% za dostignuti promet od 50.000,00 (ovaj popust se ne odnosi na ugovore koji koriste skraćeni program obilaska rezervata).

Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ zadržava pravo izmjene i dopune cjenika tijekom godine. Sav prihod koji Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ ostvari sukladno gore navedenom cjeniku koristi se isključivo za zaštitu, očuvanje i promicanje Parka prirode Kopački rit.